Niżżel il-lista f’dokument Word minn hawn.

Lokalità Sing. M. Sing. F. Plural Laqam
Birkirkara Karkariż Karkariża Karkariżi Tal-Fuħħar
Tal-Patata Ċatta
Birżebbuġa Birżebbuġi Birżebbuġija Birżebbuġin Ta’ Wara l-Muntanji
Bormla Bormliż Bormliża Bormliżi Ta’ Baħarhom
Ta’ Baħar iċ-Ċwieċ
Għajnsielem Għajnselmiż Għajnselmiża Għajnselmiżi
Ħ’Attard Seraċin Seraċina Seraċini
Ħad-Dingli Dingli Dinglija Dinglin
Ħal Balzan Balzani Balzanija Balzanin
Ħal Għargħur Għargħuri Għargħurija Għargħurin
Ħal Għaxaq Għaxqi Għaxqija Għaxqin
Ħal Kirkop Koppi Koppija Koppin Tan-Nagħaġ
Ħal Lija Lijan Lijana Lijani Tal-Larinġ
Ħal Luqa Ħalluqi Ħalluqija Ħalluqin Tal-Mazzit
Ħal Qormi Qormi Qormija Qriema Sa Nofsinhar
Ħal Safi Ħalsafi Ħalsafija Ħalsafin
Ħal Tarxien Tarxiniż Tarxiniża Tarxiniżi Tar-Redus
Ħaż-Żabbar Żabbari Żabbarija Żabbarin Tat-Tut
Tal-Kappar
Ħaż-Żebbuġ Żebbuġi Żebbuġija Żebbuġin
Il-Belt Valletta Belti Beltija Beltin Tal-Iljun
Tal-Palestina
Tas-City
Il-Birgu Ġirbi
Vittorjosan
Ġirbija
Vittorjosana
Ġirbin
Vittorjosani
Tat-Toqba
Il-Fgura Fguri Fgurija Fgurin
Il-Fontana mill-Fontana mill-Fontana mill-Fontana
Il-Furjana Furjaniż Furjaniża Furjaniżi Tal-Qagħqa
Tal-Irish
Il-Gudja Gudjan Gudjana Gudjani
Il-Gżira Gżirjan Gżirjana Gżirjani
Il-Ħamrun Ħamruniż Ħamruniża Ħamruniżi Tas-Sikkina
Il-Kalkara Kalkariż Kalkariża Kalkariżi
Il-Marsa Marsi Marsija Marsin Tal-Faħam
Il-Mellieħa Mellieħi Melliħija Melliħin
Il-Mosta Mosti Mostija Mostin Tar-Rotunda
Il-Munxar Munxari Munxarija Munxarin
Il-Qala Qali Qalija Qalin
Il-Qrendi Qrendi Qrendija Qrendin Tal-Maqluba
In-Nadur Naduri Nadurija Nadurin
In-Naxxar Naxxari Naxxarija Naxxarin
Ir-Rabat Rabti Rabtija Rabtin Rabti Kibx
Ir-Rabat, Għawdex Rabti Rabtija Rabtin
Is-Siġġiewi Siġġiewi Siġġiwija Siġġiwin Tal-Pastard
L-Għawdxin ta’ Malta
Is-Swieqi mis-Swieqi mis-Swieqi mis-Swieqi
Ix-Xagħra Xagħri Xagħrija Xagħrin
Ix-Xewkija Xewki Xewkija Xewkin
Ix-Xgħajra Xgħajri Xgħajrija Xgħajrin
Iż-Żebbuġ Żebbuġi Żebbuġija Żebbuġin
Iż-Żejtun Żejtuni Żejtunija Żwieten Ta’ Saqajhom Ċatta
Iż-Żurrieq Żurrieqi Żurriqija Żrieraq Ta’ Għajnejhom Żoroq
L-Għarb Għarbi Għarbija Għarbin
L-Għasri Għasri Għasrija Għasrin
L-Iklin mill-Iklin mill-Iklin mill-Iklin
L-Imdina Mdini Mdinija Mdinin
L-Imġarr Mġarri Mġarrija Mġarrin
L-Imqabba Mqabbi Mqabbija Mqabbin Tal-Barrieri
L-Imsida Misidjan Misidjana Misidjani Tal-Ħama
L-Imtarfa mill-Imtarfa mill-Imtarfa mill-Imtarfa
L-Isla Senglean
Isolan
Sengleana
Isolana
Sengleani
Isolani
Ta’ Ċaċu, Tar-Rixa
Tal-Faħħarin
Marsaskala Skali Skalija Skalin
Marsaxlokk Xlukkajr Xlukkajra Xlukkajri
Paola Pawlist Pawlista Pawlisti Il-Midjunin
Tal-Midinbin
Pembroke Pembrokjan Pembrokjana Pembrokjani
San Ġiljan Ġiljaniż Ġiljaniża Ġiljaniżi
San Ġwann Ġwanniż Ġwanniża Ġwanniżi
San Lawrenz Lawrenzjan Lawrenzjana Lawrenzjani
San Pawl il-Baħar Pawlin Pawlina Pawlini
Santa Luċija minn Santa Luċija minn Santa Luċija minn Santa Luċija
Santa Venera Vendriż Vendriża Vendriżi
Ta’ Kerċem Kerċmi Kerċmija Kerċmin
Ta’ Sannat Sannati Sannatija Sannatin
Ta’ Xbiex minn Ta’ Xbiex minn Ta’ Xbiex minn Ta’ Xbiex
Tal-Pietà minn Tal-Pietà minn Tal-Pietà minn Tal-Pietà
Tas-Sliema Slimiż Slimiża Slimiżi Tax-Xelin
Tal-Pepè

L-aħħar aġġornament: 07/12/2017